Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


Geskiedenis van Eduplex

Ons Visie

Eduplex dien as ‘n internasionale model vir inklusiewe onderrig wat deur middel van ‘n uitgebreide kurrikulum streef na hoë akademiese standaarde in ‘n volledig gedifferensieërde program.

Mnr Nelson Mandela het die Rihs Vroeë Kinderontwikkelingsentrum in Januarie 2002 geopen.

Eduplex Voorskool is by die Departement van Gesondheid en Welsyn geregistreer en akkommodeer kleuters vanaf graad 0000 (2 jaar en 10 maande) tot graad 0.

Eduplex Laerskool is in Januarie 2003 as die eerste volledig inklusiewe Laerskool (kinders met ‘n gehoorverlies) geopen.

Eduplex Hoërskool is op 1 Januarie 2011 geopen.

.