Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


EDUPLEX Hoërskool

Die Hoërskool bied gehalte-onderrig binne die grense van ‘n gebalanseerde waardesisteem.

Kleiner klasgroepe is die deurslaggewende faktor vir ‘n gebalanseerde leeromgewing. Binne die klaskameromgewing bied dit geleentheid vir kreatiwiteit, samewerking, kommunikasie, kritiese denke en kennis oor wêreldwye gebeure.

Die vaardighede en kreatiwiteit van ons leerlinge word optimaal ontwikkel deur ‘n holistiese benadering tot die kurrikulum, wat moderne onderwysmetodes en tegnologie insluit.

.