Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


 • Eduplex Laerskool

  Eduplex Laerskool

  holistiese ontwikkeling van elke leerling
Eduplex Opedag 2019
EDUPLEX LAERSKOOL
 • Hoof: Mnr JJ de Goede
 • Graad 1 – 3 Departementshoofde: Mev E Greyling, Mev I Spies
 • Graad 4 – 7 Departementshoofde: Mev E Myburgh, Me W Strydom
 • Departementshoof Opvoedkundige Leiding: Mnr B Brummer
 • Hoof van Sport: Mnr B Brummer, Mnr S Brassel and Mev M vd Merwe

Ons bied kwaliteitonderrig aan graad 1 tot 7 leerlinge.

Die skool volg die kurrikulum, soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys, aangevul deur ‘n verskeidenheid bronne wat leergeleenthede in alle vakke optimaliseer. Groot klem word geplaas op leierskapontwikkeling, entrepreneursvaardighede, die ontwikkeling van kreatiewe denke asook die toepassing van verworwe kennis. Eduplex fokus op die holistiese ontwikkeling van elke leerling, met geïntegreerde akademiese, sport en kultuurprogramme. Gekwalifiseerde onderwysers en hulponderwysers verseker:
 • hoë personeel-leerlingverhouding (Optimum van 25 leerders per klas);
 • multi-vlak lesaanbiedings; 
 • genoegsame tyd vir individuele behoeftes.
Eduplex dien as ‘n internasionale model vir inklusiewe onderrig, deur middel van ‘n uitgebreide kurrikulum wat streef na hoë akademiese standaarde in ‘n multi-vlak onderrigprogram.
.