Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


EDUPLEX LAERSKOOL

Kwaliteitonderrig graad 1 tot 7

In ons klaskameromgewing plaas ons klem op onafhanklike werketiek, wat die volgende insluit:
  • Stimulering van kritiese denke en kreatiewe redeneringsvermoë.
  • Kweeking van ‘n begrip van empatie en bewustheid.
  • Selfontdekking en sterk groepdinamika.

Klem word gelê op toepassing van kennis.

Naskool daagliks beskikbaar.
.