pornmilo.com - porn

Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


Opvoedkundige Program

‘n Omvattende taalkurrikulum vorm die basis vir toekomstige akademiese sukses. Eduplex volg die Nasionale Kurrikulum, soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys, aangevul deur ‘n verskeidenheid bronne.

Daar word klem geplaas op:

 • toepassing van moderne onderrigbeginsels, ten einde in al die behoeftes van elke leerling te voorsien;
 • die skep van ‘n ontspanne, gekoesterde omgewing vir optimale opvoedkundige ontwikkeling;
 • geestelike, fisiese, intellektuele, sosiale en emosionele ontwikkeling; en
 • deurlopende samewerking tussen die voor-, laer- en hoërskool.

Bogenoemde word bereik deur:

 • die strewe om elke leerling se individuele behoeftes aan te spreek;
 • goedbeplande groepwerk in klasverband;
 • n veilige en stimulerende leeromgewing;
 • hulponderwysers in elke graad;
 • akoestiesontwerpte en toegeruste klaskamers;
 • opvoedkundige hulpmiddels en tegnologie (wat interaktiewe witborde insluit);
 • groot TV skerms vir PowerPoints, video’s en foto aanbiedings
 • interaktiewe tuine.
.