Kinders wat van jongs af in ‘n voorskool met gehalte leergeleenthede is, betree formele skoolopleiding met beter leesvaardighede, uitgebreide woordeskat en sterker basiese wiskundevaardighede as kinders wat nie dieselfde blootstelling gehad het nie.

Die vroeë ontwikkelingsjare is die belangrikste tydperk in ‘n kind se skoollewe. Om dus van so vroeg af as twee en ‘n half jaar reeds met voorskool te begin, vergemaklik kinders se verdere skoolloopbaan op baie vlakke.

By Eduplex Voorskool word kinders se kognitiewe vaardighede versterk deur hulle by ‘n wye verskeidenheid praktiese aktiwiteite te betrek wat hulle uitdaag om noukeurig waar te neem, vrae te vra, hul idees te toets, en probleme op te los. Dit kweek ‘n liefde vir leer met lewenslange voordele.

Die hoë gehalte van Eduplex Voorskool se program is ontwerp om kinders voor te berei vir toekomstige akademiese, emosionele en sosiale sukses.

By Eduplex Voorskool leer kinders uit positiewe ervarings en spel.

Kinders is van nature nuuskierig en ons moedig hulle aan om ‘n gesonde belangstelling in die wêreld om hulle te hê. Speel is noodsaaklik vir kleintjies en met ons wêreldgehalte toerusting en fasiliteite leer kinders speel-speel lewensvaardighede soos mededeelsaamheid, om te luister en om beurte te maak.

Eduplex Voorskool bied sóveel vir u kind:

Ons sensories-geïntegreerde program het eindelose geleenthede om te ontdek terwyl hulle toegelaat word om morsig en kreatief te wees.

Ons hou hulle fiks en aktief met ‘n bewegingsprogram wat fisieke groei sowel as groot liggaam- en spierontwikkeling stimuleer.

Ons musiekprogram stimuleer dié deel van die brein wat vir lees, wiskunde en emosionele ontwikkeling verantwoordelik is.

Ons terapeutiese perdryaktiwiteit, een keer per week deur ‘n gekwalifiseerde Equi-terapeut, is geweldig voordelig vir kinders se algehele ontwikkeling.

Driedimensionele beweging op ‘n perd stimuleer die vestibulêre stelsel en beïnvloed spiertonus, bilaterale motoriese koördinasie, ruimtelike oriëntasie en integrasie van die vier hemisfere van die brein.

Eduplex se wêreldklas-fasiliteite bied u kleuter geleenthede vir ’n wêreldklas-toekoms. Ons internasionale model vir inklusiewe onderrig word ‘n leer- en ontdekkingsreis sonder weerga vir u kleuter.

Ons model:

  • Onafhanklike, Christen-privaatskool met ‘n Bybelse wêreldbeskouing
  • ‘n Keuse van Afrikaanse en Engelse klasse
  • Kreatiewe, akoesties behandelde klaskamers
  • Puik leeromgewing met interaktiewe tuine
  • Optimale gebruik van wêreldklas-tegnologie
  • Hoë personeel-tot-leerlingverhouding
  • Hoofstroomskool

Kom beleef self die volle Eduplex-ervaring – elke dag is hier opedag!

MAKE AN APPOINTMENT
(012) 941-2000

Or click here for more – eduplex.co.za