Math strategies: Linking Math Concepts with Content

Eduplex Auditorium

Starts on: 02-08-2017
Ends on: 04-08-2017
Reservation Until: 31-07-2017

Book Now!

R2750 per person

R2 550 per person (Save R200) Early Bird registration once off on or before 26 June

Can also be paid over 2 of three 3 months namely: June, July and August. This option is only available via EFT payment and with special arrangement from Eduplex. Contact Allet Bekker at (012) 941-2000 to make arrangements.

Presenters:
Ms Peggy Zee (International presenter from Singapore)
Prof Marike de Witt
Dr Lizzie Harrison
Dr Kobus Neethling
Ms Rika Grobler
Ms Heidi Malan
Ms Ingrid Marais

View Our Topics


 • Eduplex Voorskool

  Eduplex Voorskool

  Internasionale model vir Inklusiewe onderrig
Eduplex Opedag 2019
EDUPLEX VOORSKOOL
Internasionale model vir Inklusiewe Onderrig
 • Hoof: Me M Nienaber

Eduplex Voorskool bied ‘n stimulerende en pretbelaaide leeromgewing vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar en 10 maande tot en met 6 jaar.

Ons Voorskoolkinders leer deur selfontdekking en eksperimentering in hulle leeromgewing. Binne ‘n noukeurige, gestruktureerde dagprogram, bied Eduplex aan elke kleuter die geleentheid om vrylik te kan kies tussen verskillende aktiwiteite.

Ons poog om kleuters deur onderrig te begelei en te bemagtig om hul kreatiewe vermoëns maksimaal te benut en om hulle te help om ‘n eie identiteit te kweek met ‘n positiewe selfbeeld.

In ons kurrikulum fokus ons op elke kleuter se sosiale, emosionele, fisiese, intellektuele en geestelike ontwikkeling en ons leerinhoud is gebaseer op ‘n sterk Christelike fondament.  Ons lê spesifiek klem op die ontwikkeling van kinders se taal, asook luistervaardighede.

Ons goedversorgde, interaktiewe tuine is sorgvuldig beplan sodat dit ‘n verlengstuk van ons kindervriendelike speelkamers is en terselfdertyd bied dit addisionele leergeleenthede.

Ons speelkamers is toegerus met gesofistikeerde tegnologie en ‘n ‘Sound Field’ sisteem asook akoesties behandelde mure wat help om geraas tot ‘n minimum te beperk en luistermoontlikhede te verbeter. Groot monitors in elke klas maak dit moontlik vir onderwysers om ‘PowerPoint’ aanbiedings en ander opvoedkundige vertonings te kan projekteer.

Ons klasse, met ‘n optimum getal van 25 kleuters, word gefasiliteer deur gekwalifiseerde onderwyseresse en klaskamer-assistente. Sodoende word individuele aandag aan elke kind verleen.

Omdat musiek die beste manier is om albei breinbehoeftes te integreer, bied ons musiekklasse aan deur ‘n opgeleide musiekonderwyseres gedurende ons dagprogram.

‘n Uitstekende, pretbelaaide bewegingsprogram word tydens skoolure deur ‘n sport- onderwyseres aangebied. Dit berei ons kleuters voor vir sport, maar help ook met koördinasie, stamina, spiertonus, balans en konsentrasie.

‘n Voorskool konsert van hoogstaande gehalte, word jaarliks gedurende September in ons pragtige Ouditorium gehou.

Opvoedkundige Uitstappies sowel as besoeke van Opvoedkundige instellings aan ons Voorskool, vorm deel van ons Kurrikulum.

 • Twee gesonde maaltye, asook vars vrugte, word daagliks voorsien aan alle Voorskoolkinders.
 • Die Voorskool open om 07:00 en ons program begin om 07:30.
 • Halfdag-kleuters word afgehaal tussen 12:55 en 13:30.
 • Naskool is beskikbaar tot 17:15 en die kinders word versorg deur ons Voorskool Personeel.
 • Buitemuurse aktiwiteite word aangebied aan Senior-kleuters vanaf 12:45 – 13:45 teen addisionele koste. Aktiwiteite sluit Wiskunde, Junior Gym, Pottebakkery, Ballet, ‘Music-Makers’, Netbal-Akademie, Playgolf en Mini-sport in.
Eduplex dien as ‘n Internasionale model vir Inklusiewe Onderrig, deur middel van ‘n uitgebreide Kurrikulum wat streef na hoë akademiese standaarde in ‘n volledig gedifferensieerde program.
Tel: (012) 941-2000
Faks: 086-600-0504
Adres: Dormerstraat 1186 Queenswood Pretoria
.