WÊRELDKLAS-ONDERRIG

 • IEB-erkende standaarde.
 • Onderwysers is spesialiste in inklusiewe onderrig.
 • Hoë personeel-tot-leerling ratio.
 • Vooraanstaande tegnologie in elke klaskamer verhoog leerlingdeelname.

KOESTERENDE OMGEWING

 • Veilige en koesterende omgewing om te ontdek en te verken.
 • Ons erken individuele prestasies.
 • ‘n Taalryke omgewing.

GEBALANSEERDE PROGRAM

 • Ons moedig aktiewe deelname in sport en kulturele aktiwiteite aan.

PRIVAATONDERRIG IS MEER
BEKOSTIGBAAR AS WAT U DINK

Baie ouers glo dat hulle nie gehalte
privaatonderrig kan bekostig nie.

Wil u graag hê dat u kind:

 • ‘n Kritiese denker moet wees, probleme identifiseer en oplos?
 • ‘n Onafhanklike leerder moet wees?
 • Voel asof hulle behoort aan ‘n skool?
 • Deel wees van ‘n skool met Christelike waardes?
 • Deel wees van ‘n goed gebalanseerde skool?

As u JA geantwoord het op een van die bogenoemde vrae…
is EDUPLEX die skool vir u kind!

“Almal het ‘n huis nodig om in te woon, maar dit is ‘n ondersteunende familie wat ‘n huis bou.
Ek noem EDUPLEX steeds my huis.”

Kara Prinsloo-Heyns

DIE SLEUTEL TOT JOU TOEKOMS

Gehalte onderrig in ‘n veilige
omgewing is ons eerste prioriteit.

Ons het ‘n Godgegewe visie om:
‘N VERSKIL TE MAAK 

 • Ons is ‘n Christelike skool met ‘n Bybelse uitkyk, wat ‘n raamwerk vir etiese denke verskaf.
 • 100% IEB Graad 12-matriekvrystelling met 98% universiteitstoelating.
 • Uitstaande in-diens-opleiding.
 • Ons deurlopend professionele ontwikkelingsprogramme word hooggeag regdeur Suid-Afrika.

EDUPLEX VIRTUELE OPEDAG

MAAK DIE BESTE BESLUIT VANDAG

Die skool wat u kind bywoon is een van die belangrikste keuses en beleggings wat u ooit sal maak.

MAAK KONTAK
MET ONS

 • Bespreek ‘n toer van ons fasiliteite.
 • Ek wil graag koffie drink saam met die skoolhoof.
 • Ek wil graag hê my kind moet ‘n dag by EDUPLEX spandeer.

BEGIN DIE
AANSOEKPROSES

 • Voltooi die aansoekvorm.
 • Professionele evaluasie van jou kind.
 • Ontmoeting met die skoolhoof en/of met die klasonderwyser.
 • Finaliseer die aansoekproses.

WELKOM BY DIE
EDUPLEX-FAMILIE

 • Met hul eerste dag, sal u kind ontvang word deur hul onderwyser of ‘n medeleerling.

EDUPLEX BIED UNIEKE
FASILITEITE

Meer inligting is beskikbaar by die Voor-, Laer- en Hoërskoolontvangs

 • Akoestiesontwerpte en toegeruste klaskamers
 • FM en klankversterkingstelsels in klaskamers
 • Biblioteke
 • Rekenaarsentrums
 • ‘n Moderne ouditorium (sitplek vir 500 mense)
 • ‘n Veeldoelige studentesentrum
 • Interaktiewe tuine
 • Sportfasiliteite en tennisbane
 • Goed-toegeruste kombuise en onthaalfasiliteite
 • Opleidingsfasiliteite

GESKIEDENIS
VAN EDUPLEX

EDUPLEX dien as ‘n internasionale model vir inklusiewe onderrig, bied ‘n uitgebreide kurrikulum en streef na hoë akademiese standaarde in ‘n ten volle gedifferensieerde program.

Mr Nelson Mandela

Belangrike Tydlyn

2002
 • Die EDUPLEX Voorskool word deur mnr. Nelson Mandela geopen
2003
 • Die EDUPLEX Laerskool word geopen
2011
 • Die EDUPLEX Hoërskool word geopen
2014
 • Die EDUPLEX Opleidingsinsituut word geopen deur die H.A.S.S.-groep
2017
 • Die nuwe Oudiologiefasiliteite word geopen
 • EDUPLEX Sportfasiliteite word geopen

EDUPLEX

Wêreldklasonderrig vir ‘n wêreldklastoekoms.