Waarom u kind by ons Musiekakademie moet aansluit:

 • By hierdie unieke musieksentrum ontvang jong musikante professionele onderrig.
 • Ons streef daarna om ‘n waardevolle bydrae tot musiekonderrig in Pretoria te maak.
 • Ons wil graag ‘n liefde vir musiek vestig en terselfdertyd ‘n hoë standaard volhou t.o.v. alle aktiwiteite wat by die sentrum aangebied word.
 • Ons het jaarlikse musiekbeoordelings en berei leerlinge voor vir praktiese en teoretiese eksamens.
 • Die EDUPLEX Musiekakademie kweek eensgesindheid en bied ‘n wye verskeidenheid van onderrig en musikale aktiwiteite aan.

“Music is the strongest form of magic.”
“Music produces a kind of pleasure
which human nature cannot do
without.” “Music is the language of
the spirit. It opens the secret of life
bringing peace, abolishing strife.”

ONS FASILITEITE

 • Twee ruim musieklokale

  Word gebruik vir onderrig, soirees, interne eksamens, opnames, vergaderings ‘n klein funksies.

 • Kennisgewingborde

  Hou leerlinge en onderwysers op hoogte van die nuutste musieknuus.

 • Musiekbiblioteek

  ‘n Groeiende versameling van solo- en kamermusiek-repertoire, asook opvoedkundige musikale speletjies.

 • Tuine en buitemuurse musiekteater

  Ons voorsien ‘n rustige omgewing vir musikale aktiwiteite. Ons buitemuurse musiekteater is tussen die laer- en hoërskool geleë. Dit is omring deur pragtige tuine en is ‘n volmaakte piekniekplek vir konserte en soirees. Ons hou gereelde piekniekkonserte asook buitemuurse leerlingekonserte.

Die Musiekakademie voorsien:

 • Musiekboeke en instrumente wat namens leerlinge gekoop kan word.

 • Musiekinstrumente wat teen ‘n bekostigbare tarief by ons Musiekakademie gehuur kan word.

DEELNAME

Leerlinge van die EDUPLEX Musiekakademie het die geleentheid om aan verskeie, musiekkonserte, meestersklasse en ons eie EDUPLEX Musiek Eisteddfod deel te neem.
Ons het tans ‘n junior- en senior-ensemble, ’n Orkes en ’n Hoërskool Band wat leerlinge die geleentheid gun om saam op te tree.

ONS BIED

‘n Wye verskeidenheid musieklesse by ons Musiekakademie. Ons het gereelde leerlingekonserte en geleenthede waar leerlinge kan optree.

Ons bied ook onderrig aan leerlinge wat nie aan EDUPLEX verbonde is nie.

Indien u kind belangstel daarin om by ons Musiekakademie aan te sluit, stuur `n epos aan music@eduplex.co.za of volg hierdie skakel. Een van ons musiekonderwysers sal met u in verbinding tree om ‘n les en ‘n dag te reël wat wedersyds geskik is.

Hier volg ‘n kort beskrywing van die musiekprogramme wat by die Akademie aangebied word:

INDIVIDUELE MUSIEKLESSE

‘n Wye verskeidenheid musieklesse word by EDUPLEX Musiekakademie aangebied. U kan meer inligting op ons musiekregistrasievorm wat hier beskikbaar is

PIZZA (Graad 1-3)

‘n Eenjaarkursus in ukelele, klavier, blokfluit en “bucket drumming” (agt lesse per instrument). Leerlinge woon by in groepe van vyf per klas en roteer elke agt weke. Die doelwit van hierdie program is om leerlinge bloot te stel aan ‘n verskeidenheid instrumente en sodoende hulle musikaliteit te ontwikkel.

EDUPLEX JUNIOR ENSEMBLE (Graad 1-3)

‘n Maksimum van 15 EDUPLEX-studente sal aanvaar word. Oudisies sal gehou word, indien nodig.

GEKLEURDE NOTE (Graad 1-3): Klavier of Blokfluit

‘n Eenjaarprogram waar leerlinge musieklesse volgens die Kodaly-metode ontvang om die leerondervinding te verhoog. Klem word geplaas op gehoor- en visuele vaardighede. Hierdie vaardighede is belangrik vir toekomstige onderrig. Leerlinge neem deel in groepe van drie.

EDUPLEX MUSIEKAKADEMIEORKES (Graad 1-12)

Hierdie orkes is toeganklik vir enige iemand wat reeds musieklesse neem by die Musiekakademie. Leerlinge moet geskool wees in die lees van musieknotasie. Repetisies neem plaas op Woensdagmiddae.

EDUPLEX HOËRSKOOLORKES (Graad 8-12)

Hierdie orkes is toeganklik vir enigiemand wat reeds musieklesse neem. Leerlinge moet geskool wees in die lees van musieknotasie. Repetisies vind plaas op Woensdagoggende.
Musiekakademiekonsert
Musiek in die Park
Prestige-musiekaand