In ons klaskameromgewing fokus ons op onafhanklike werksetiek, onder meer:
 

 • Die stimulering van kritiese denke en kreatiewe redenering.
 • Die bevordering van empatie en bewustheid.
 • Selfontdekking en sterk groepdinamika.

Kennis wat op hierdie wyse opgedoen word,
is kennis wat op hierdie wyse toegepas word.

Ons naskool personeel wat daagliks toesig verleen tot 17:15 teen ‘n addisionele koste.

 

 

 

 

 

 

AKADEMIE

HOË GEHALTE ONDERRIG IS DIE FONDAMENT
VAN ENIGE SUKSESVOLLE GEMEENSKAP.

As ‘n IEB-skool bied ons ‘n uitgebreide IEB-kurrikulum aan.

EDUPLEX Laerskool was ‘n veilige
hawe gevul met ‘n gerusstellende
sin van sekuriteit, opvoedkundige
voogdyskap en ‘n volmaakte
voorbereidingsfase vir ons kind t.o.v.
van sy skoolloopbaan.”

Dr. en Mev. Fulat

SPORT

ALLE SPORTDISSIPLINES WORD IN LIGAS OPGEDEEL VIR KOMPETERENDE DEELNAME

Die volgende sportaktiwiteite word aangebied:

 • Atletiek
 • Skaak
 • Landloop
 • Krieket
 • Hokkie
 • Bergfiets
 • Netbal
 • Rugby
 • Sokker
 • Tennis
 • Bulletjie Rugby
 • Mini-krieket; -hokkie; -netbal; -sokker; -tennis
 • Swem
 • OCR (Obstacle course race)

KULTUUR

KULTURELE AKTIWITEITE
VORM DEEL VAN ‘N HOLISTIESE
KURRIKULUM

Die volgende aktiwiteite word aangebied:

 • Kuns
 • Revue
 • Drama
 • Koor
 • Fotografie
 • Kunsklub

 • Konserte

 • Redenaars

Ons neem deel aan verskeie kultuurfeeste.

ALGEMENE INLIGTING

SKOOLTYE

7:50 – 13:45

NASORG

13:45 – 17:15

SKOOL KWARTALE 2024

KWARTAAL 1 17 Jan – 20 Mrt
KWARTAAL 2 9 Apr – 14 Jun
KWARTAAL 3 10 Jul – 20 Sept
KWARTAAL 4 9 Okt – 5 Des

SKOOLFOOIE EN INSKRYWINGS

Laai ons Skoolfonds-struktuur en Aansoekvorm hieronder af. Aansoekvorms kan ge-epos of per hand afgelewer word by ons laerskoolontvangs.

NASKOOL-ETES

Catering@Eduplex verskaf ‘n middagete vol voedingswaarde, asook ‘n vrugtehappie aan ons leerlinge wat die naskool bywoon.

SKOOLUNIFORM

Skooluniforms kan verkry word van:

Select Outfitters

Cobhamstraat 1171, Queenswood, Pretoria
Tel: 012 333 3319

Totiusdal Handelshuis

773 Codonialaan, Waverley, Pretoria
Tel: 012 332 0016