In ons klaskameromgewing fokus ons op onafhanklike werksetiek, onder meer:
 

 • Die stimulering van kritiese denke en kreatiewe redenering.
 • Die bevordering van empatie en bewustheid.
 • Selfontdekking en sterk groepdinamika.

Kennis wat op hierdie wyse opgedoen word,
is kennis wat op hierdie wyse toegepas word.

Naskoolsorg is daagliks beskikbaar.

AKADEMIE

HOË GEHALTE OPVOEDING IS DIE FONDAMENT
VAN ENIGE SUKSESVOLLE GEMEENSKAP.

As ‘n IEB-skool bied ons ‘n uitgebreide CAPS-kurrikulum aan.

EDUPLEX Laerskool was ‘n veilige
hawe gevul met ‘n gerusstellende
sin van sekuriteit, opvoedkundige
voogdyskap en ‘n volmaakte
voorbereidingsfase vir ons kind t.o.v.
van sy skoolloopbaan.”

Dr. en mev. Fulat

SPORT

ALLE SPORTKODES WORD IN LIGAS OPGEDEEL VIR KOMPETERENDE DEELNAME

Die volgende sportaktiwiteite word aangebied:

 • Atletiek, Skaak, Landloop, Krieket;
 • Hokkie, Bergfiets, Netbal;
 • Rugby, Sokker, Tennis;
 • Bulletjie Rugby, Minikrieket, Minihokkie; en
 • Mininetbal, Minisokker, Minitennis.

KULTUUR

KULTURELE AKTIWITEITE
VORM DEEL VAN ‘N HOLISTIESE
KURRIKULUM

Die volgende aktiwiteite word aangebied:

 • Kuns;
 • Revue;
 • Drama;
 • Koor en
 • Fotografie

Ons neem deel aan verskeie kulturele feeste.

ALGEMENE INLIGTING

SKOOLTYE

7:50 – 13:50

NA SORG

13:50 – 17:50

SKOOL KWARTALE 2022

KWARTAAL 1 12 Jan – 25 Mrt
KWARTAAL 2 5 Apr – 24 Jun
KWARTAAL 3 19 Jul – 23 Sept
KWARTAAL 4 11 Okt – 7 Des

SKOOLGELDE EN INSKRYWING

Laai ons Skoolgelde en Aansoekvorm hieronder af. Aansoekvorms kan ge-epos of per hand afgelewer word by ons laerskoolontvangs.

NASKOOLETES

Catering@Eduplex verskaf ‘n middagete vol voedingswaarde, asook ‘n vrugtehappie aan ons leerlinge wat die naskool bywoon.

SKOOLUNIFORM

Skooluniforms kan verkry word van:

Select Outfitters

Cobhamstraat 1171, Queenswood, Pretoria
Tel: 012 333 3319

Todiusdal Handelshuis

773 Codonialaan, Waverley, Pretoria
Tel: 012 332 0016